| książeczka | skrzynka |

leonard.
jola
p-apier
pluszowy.
pluszowy.
© p-apier